logo-koffi
logo-outbound
logo-outbound
Đãđáp ứng đầy đủcác quy địnhvề HĐĐT theo:
Nghị định 123/2020/NĐ-CP,
Thông tư 78/2021/TT-BTC.
right-img
Nghiệp vụ hóa đơn điện tử
Koffi đã sẵn sáng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC. Bao gồm nghiệp vụ hóa đơn có mã và không có mã của Cơ quan thuế.
adjust-invoice
Tạo mới & chỉnh sửa hóa đơn
sign-and-send-invoice
Ký & gửi hóa đơn cho Cơ quan thuế
download-invoice
Tải hóa đơn
look-up-invoice
Tra cứu hóa đơn
send-email
Gửi hóa đơn đến khách hàng qua email
build-invoice
Lập hóa đơnđiều chỉnh,thay thế
filter-invoice
Lọc hóa đơntheo tiêu chímong muốn
view-invoice
Xem danh sách hóa đơn đã hủy, điều chỉnh, thay thế
Nghiệp vụ thông báo
Quy trình thông báo hóa đơn điện tử trên hệ thống của Koffi.
sign
bank
sign
cqt-mobile

Quản lý thông tin khách hàng, sản phẩm

img
Dễ dàng quản lý dữ liệu sản phẩm và thông tin khách hàng của bạn một cách đơn giản thông qua các tính năng
Nhập nhiều thông tin từ Excel
Kết xuất danh sách thông tin sang Excel
Tạo thông tin
Chỉnh sửa & xóa thông tin
Tìm kiếm thông tin
Toàn diện, tức thời, hiệu quả
bkg
bkg

Quản lý hệ thống

Liên tục cải tiến để phục vụ tối đa nhu cầu của đơn vị
icon

Quản lý doanh nghiệp

Thiết lập thông tin doanh nghiệp trên hệ thống phần mềm HĐĐT Koffi thông qua các tính năng như:
bullet
Thiết lập và chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp
bullet
Thiết lập và chỉnh sửa chữ ký số
icon

Quản lý người dùng

Quản lý người dùng và phân quyền cấp độ sử dụng trong hệ thống HĐĐT Koffi bằng các tính năng:
bullet
Tạo & chỉnh sửa người dùng
bullet
Tạo, chỉnh sửa & xóa vai trò
icon

Quản lý gói hóa đơn

Hệ thống HĐĐT Koffi cho phép doanh nghiệp quản lý trạng thái gói hóa đơn điện tử đang sử dụng và tạo yêu cầu sử dụng gói hóa đơn mới:
bullet
Tạo gói hóa đơn
bullet
Chỉnh sửa gói hóa đơn