logo-koffi

Bản cập nhật: V4.9.0 - Ngày 09/01/2024


Koffi Team09 tháng 01 năm 2024

Ở phiên bản 4.9.0, Koffi tiếp tục phát triển những tính năng phục vụ mục tiêu hỗ trợ cho những người dùng thuộc doanh nghiệp có nhiều tài liệu cần xử lý như ký hàng loạt.

Ngoài ra, tính năng tùy chỉnh kích cỡ và kéo thả các fields trên tài liệu của KoffiSign được tự động hóa và tối ưu hơn nhằm nâng cao trải nghiệm ký của các bên.


TL;DR

🎉   Ký hàng loạt tài liệu cho phép người ký chọn hàng loạt tài liệu có trên danh sách để ký.

🎉   Chỉnh sửa tài liệu sau khi đã gửi đi nếu có sai sót, đảm bảo tính chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian thay vì phải hủy và tạo lại luồng ký.

🎉   Kiểm tra kết quả tạo PDF của DocGen sau khi tải lên file excel chứa dữ liệu của nhiều người nhận.

✨   Cải thiện trải nghiệm của người gửi và người nhận bằng thao tác Drag-and-Drop (kéo thả).

✨   Fields tự động điều chỉnh kích thước dựa trên nội dung bên trong fields đó.

✨   Cho phép giữ nguyên tỷ lệ (aspect ratio) khi thay đổi kích thước (resize) fields bằng cách nhấn SHIFT và resize.


Ký hàng loạt tài liệu

Thao tác ký hàng loạt tài liệu giúp người ký tiết kiệm thời gian thực hiện quy trình ký kết đối với các tài liệu có nội dung tương tự như nhau.

Ký hàng loạt một lượng lớn tài liệu công ty, nhanh hơn rất nhiều so với giải pháp ký từng tài liệu riêng lẻ như cách dùng thông thường.

KoffiSign hỗ trợ đầy đủ quy trình ký hàng loạt đảm bảo những tài liệu gặp lỗi khi ký có thể thao tác ngay lập tức để ký lại cùng đợt với các tài liệu khác.

Chỉnh sửa tài liệu sau khi gửi đi

Với những trường hợp thông tin tài liệu có sai sót mà tài liệu đã được gửi đi cho các bên, KoffiSign cho phép sửa lại thông tin người nhận để gửi lại tài liệu nhanh chóng mà không cần phải hủy tài liệu và tạo lại luồng ký.

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin của những tài liệu đang xử lý mà bạn đã gửi đi, bao gồm thông tin của những người nhận, fields được gán cho mỗi người và tài liệu.

Thông tin được chỉnh sửa sẽ được hệ thống lưu lại vào lịch sử tài liệu và giấy chứng nhận hoàn thành để giúp các bên theo dõi được chi tiết quá trình chỉnh sửa.

Xem trước kết quả tạo PDF của DocGen

Để người gửi kiểm tra kết quả tạo tài liệu từ file excel và file .doc .docx có chính xác, đúng định dạng, có lỗi hiển thị dữ liệu hay không,… KoffiSign cho phép xem file PDF được tạo ra ngay trước khi tạo yêu cầu ký.

Sau khi tải lên file excel chứa dữ liệu của nhiều người nhận, người gửi có thể xem trước tài liệu dưới dạng PDF đã được điền thông tin từ file excel.

Người gửi còn có thể lựa chọn xem một hoặc tất cả người nhận để kiểm tra thông tin của từng người, đảm bảo hạn chế tối đa sai sót trước khi tài liệu được gửi đi.

Drag-and-Drop (kéo thả) và fields tự động điều chỉnh kích thước

Tính năng kéo thả (drag-and-drop) fields được làm mới, cho phép kéo thả fields và scroll tài liệu cùng lúc.

Tính năng resize (thay đổi kích thước) fields được điều chỉnh thành 4 hướng (4 góc) thay vì 1 hướng như lúc trước, giúp tiết kiệm thời gian thay đổi kích thước và vị trí fields.

Để giữ nguyên tỷ lệ (aspect ratio) khi thay đổi kích thước (resize) fields, người dùng có thể nhấn SHIFT và resize như thường lệ.

Từ phiên bản 4.9.0, những fields được chèn vào tài liệu sẽ được hệ thống tự động điều chỉnh kích thước cho phù hợp với nội dung bên trong fields đó. Cải thiện này giúp tối ưu hơn trải nghiệm ký của tất cả các bên, tránh việc phải chỉnh sửa và thay đổi thông tin tài liệu nhiều lần khi tài liệu đã được gửi đi.