logo-koffi

Bản cập nhật: V4.7.0 - Ngày 03/11/2023


Koffi Team03 tháng 11 năm 2023

Ở phiên bản 4.7.0, Koffi tập trung hoàn thiện những tính năng cao cấp của KoffiSign cũng như cải thiện tính năng hiện có của KoffiInbound nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng được tốt hơn.


TL;DR

🎉   Giấy chứng nhận hoàn thành tổng hợp thông tin quan trọng trong quá trình ký tài liệu.

🎉   Linh động thời gian gửi tài liệu bằng việc Đặt lịch gửi tài liệu trong tương lai.

🎉   Xem chi tiết tài liệu sau khi gửi đi hỗ trợ người gửi kiểm tra lại vị trí ký và các fields mà người gửi đã thiết lập trên tài liệu.

🎉   Thêm vai trò Người phê duyệt tài liệu sẽ đảm bảo tài liệu luôn được kiểm tra, phê duyệt về hình thức và nội dung trước khi trình ký.

🎉   Thống kê tình hình sử dụng tài liệu, gói tài liệu đã mua của doanh nghiệp.

🎉   Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh thuận tiện cho doanh nghiệp nước ngoài, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong nước dễ dàng gửi yêu cầu ký tới khách hàng trên toàn cầu.

✨   Hỗ trợ loại hóa đơn XML khởi tạo từ máy tính tiền theo Quyết định 1510/QĐ-TCT năm 2022.


Giấy chứng nhận hoàn thành

Giấy chứng nhận hoàn thành (Certificate of Completion) cung cấp thông tin đầy đủ về tài liệu số, hợp đồng điện tử và thông tin chi tiết về các sự kiện ký, phê duyệt, gửi bản sao,.... Mỗi tài liệu đều có Giấy chứng nhận hoàn thành riêng.

Thông tin trong Giấy chứng nhận được phân loại thành thông tin chung, sự kiện ký tài liệu, lịch sử phê duyệt tài liệu, thông tin bản sao.

Giờ đây bạn có thể dễ dàng tra cứu những thông tin quan trọng của tài liệu vì chúng được sắp xếp một cách có tổ chức trong Giấy chứng nhận hoàn thành.

Đặt lịch gửi tài liệu trong tương lai

Chắc hẳn không ít lần, bạn đã muốn gửi tài liệu vào một thời điểm nhất định, nhưng lại quên bẵng việc cần làm đó vì nhiều lý do?

Giờ đây, mọi thứ sẽ tốt hơn cho bạn khi có thể soạn sẵn một hay nhiều tài liệu, và lên lịch gửi nó vào một thời điểm cụ thể nhờ tính năng Đặt lịch gửi tài liệu, nhất là khi bạn thường xuyên làm việc với các đối tác ở những quốc gia khác múi giờ.

Xem chi tiết tài liệu sau khi gửi đi

Sau khi gửi tài liệu đi, người gửi đang không có cách nào để kiểm tra lại vị trí ký và loại chữ ký mà mình đã thiết lập trên tài liệu đã đúng hay chưa.

Để giải quyết nhu cầu của người dùng, tính năng Xem chi tiết tài liệu sau khi gửi đi giúp người gửi xem lại các thông tin này đối với các tài liệu đã gửi đi nhằm kiểm tra độ chính xác của việc thiết lập vị trí, loại chữ ký trên tài liệu trước đó.

Thêm người phê duyệt

Sau khi tài liệu được gửi đến, người phê duyệt sẽ nhận được email yêu cầu phê duyệt tài liệu. Khi đó, người có vai trò phê duyệt sẽ thực hiện kiểm tra hình thức, nội dung của tài liệu. Nếu đáp ứng đúng theo yêu cầu thì tài liệu đó sẽ được duyệt và chuyển lên cho người ký.

Thêm vai trò Người phê duyệt tài liệu sẽ đảm bảo tài liệu luôn được kiểm tra, phê duyệt về hình thức và nội dung trước khi trình ký.

Thống kê lịch sử mua, sử dụng tài liệu

Bạn muốn kiểm tra lại những giao dịch đã mua của KoffiSign nhưng lại không muốn mất thời gian liên hệ KoffiSign xuất hóa đơn?

Với tính năng này:

  • Mọi thông tin giao dịch sẽ được lưu trữ lại để bạn có thể dễ dàng kiểm tra gói tài liệu đã mua và kiểm soát số lượng tài liệu sử dụng hợp lý hơn
  • Kiểm soát số lượng tài liệu sắp hết hoặc sắp hết thời hạn sử dụng KoffiSign để kịp thời mua thêm giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn công việc

Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh

Bạn có thể dễ dàng tạo, quản lý tài liệu đa ngôn ngữ và gửi tài liệu cho khách hàng quốc tế. Điều này đảm bảo rằng người nhận trên toàn cầu có thể tham gia vào quá trình ký kết của bạn bằng ngôn ngữ mà họ hiểu và sử dụng hàng ngày.

Ngoài ra KoffiSign hỗ trợ cài đặt ngôn ngữ cho toàn bộ doanh nghiệp và cho riêng từng cá nhân để đảm bảo tính linh động của ngôn ngữ trong doanh nghiệp.

Hỗ trợ loại hóa đơn XML khởi tạo từ máy tính tiền theo Quyết định 1510/QĐ-TCT năm 2022