logo-koffi

Bản cập nhật: V4.6.1 - Ngày 13/10/2023


Koffi Team13 tháng 10 năm 2023

🎉   Cải thiện hiệu suất và tốc độ tải của tính năng xem PDF và danh sách hóa đơn điện tử.

🔧   Khắc phục lỗi hóa đơn không gửi đi khi gặp sự cố kết nối với máy chủ.

🔧   Khắc phục lỗi hóa đơn bị nhảy số khi người dùng nhấn nút ký nhiều lần trên một hóa đơn.