logo-koffi

Bản cập nhật: V4.5.0 - Ngày 15/09/2023


Koffi Team15 tháng 09 năm 2023

🎉   Tạo mới, chỉnh sửa chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

🎉   Tải lên nhiều chứng từ bằng mẫu excel bất kỳ của doanh nghiệp với tính năng column mapping.

🎉   Hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN và tự động gửi email thông báo cho người lao động.

✨   Update validation các fields khi tạo chứng từ khấu trừ thuế TNCN (tạo mới và upload excel) theo Quyết định số 1510/QĐ-TC của Tổng cục Thuế.