logo-koffi

Bản cập nhật: V4.13.0 - Ngày 17/05/2024


Koffi Team17 tháng 05 năm 2024

Ở phiên bản 4.13.0, Koffi cải thiện trải nghiệm khi hết hạn hoặc hết số lượng tài liệu / hóa đơn / chứng từ để tránh gián đoạn công việc của người dùng. Cách hiển thị chữ ký trên tài liệu PDF cũng được Koffi tối ưu lại để phù hợp với nhiều nghiệp vụ hơn.


TL;DR

Koffi

✨ Gửi email thông báo hết hạn / hết số lượng hóa đơn / chứng từ / tài liệu tới Tenant Admin

Koffi Outbound

✨ Thêm thông tin ngoại tệ cho bảng kê hóa đơn đầu ra

Koffi Sign

🎉 Trải nghiệm ký trực tiếp ngay tại trang chủ KoffiSign Tăng độ phân giải chữ ký trên tài liệu PDF hỗ trợ cho việc in tài liệu bản cứng ✨ Thêm khung viền bên ngoài chữ ký Chuyển tài liệu không chứa fields thành tài liệu bổ sung ✨ Người gửi được lựa chọn Khóa kích thước field ✨ Hỗ trợ nét đậm nhạt khi vẽ chữ ký

Gửi email thông báo hết hạn / hết số lượng hóa đơn / chứng từ / tài liệu tới tenant admin

Những thông báo hết hạn qua email được gửi tới Tenant Admin để đảm bảo người có quyền quản lý hệ thống luôn chủ động gia hạn phần mềm.

Cập nhật này hạn chế gián đoạn công việc của doanh nghiệp như hết số lượng hóa đơn trong khi cần xuất hóa đơn gấp, hết số lượng tài liệu khi phải gửi hợp đồng cần ưu tiên ký sớm,...

Bên cạnh đó, khi hết hạn hết số lượng hóa đơn / chứng từ thì hệ thống sẽ thông báo cho người dùng biết tại những bước ký và trực tiếp chuyển qua bảng giá để người dùng chủ động lựa chọn và gia hạn thêm gói.

Thêm thông tin ngoại tệ cho bảng kê hóa đơn đầu ra

Bảng kê hóa đơn đầu ra được thêm thông tin ngoại tệ nếu đơn vị tính tiền là USD. Các thông tin này giúp kế toán tổng hợp được dữ liệu tiền tệ chính xác hơn khi hạch toán.

Trải nghiệm ký trực tiếp ngay tại trang chủ KoffiSign

Khách hàng mới có thể trực tiếp dùng miễn phí tính năng Tự ký tài liệu ngay tại website của KoffiSign.

Tài liệu được ký nhanh chóng giúp khách hàng trải nghiệm nhanh nhất tính năng chính của KoffiSign.

Tăng độ phân giải chữ ký trên tài liệu PDF hỗ trợ cho việc in tài liệu bản cứng

Chữ ký hiển thị trên tài liệu PDF được tăng độ phân giải hỗ trợ nghiệp vụ in tài liệu bản cứng được rõ nét hơn.

Thêm khung viền bên ngoài chữ ký

Chữ ký hiển thị trên tài liệu PDF được thêm khung viền để tăng tính thẩm mỹ. Ngoài ra còn tăng độ tin cậy khi được cam kết ký từ KoffiSign.

Với chữ ký ký bằng USB Token, KoffiSign sẽ hiển thị thêm Common Name (CN) trong chứng thư số.

Chuyển tài liệu không chứa fields thành tài liệu bổ sung

Những tài liệu chính không chứa fields được KoffiSign thông báo cho người dùng để người dùng chủ động lựa chọn chuyển qua tài liệu bổ sung.

Việc này giúp quá trình sắp xếp bộ tài liệu được rõ ràng hơn cho cả người gửi và người nhận lúc xem thông tin chính và thông tin cần tham khảo.

Người gửi được lựa chọn Khóa kích thước field

Để đảm bảo kích thước chữ ký trên tài liệu được đồng đều hoặc không quá nhỏ / quá to ảnh hưởng tới các fields khác trên tài liệu thì người gửi có thể sử dụng tính năng này. Khi được khóa, chữ ký sẽ hiển thị gói gọn trong kích thước ban đầu do người gửi thiết lập.

Hỗ trợ nét đậm nhạt khi vẽ chữ ký

Nét chữ đậm nhạt sẽ phụ thuộc vào tốc độ vẽ.

Khi người dùng vẽ chữ ký với tốc độ chậm thì nét vẽ sẽ đậm hơn, và ngược lại nét vẽ sẽ nhạt hơn nếu vẽ chữ ký với tốc độ nhanh.