logo-koffi

Bản cập nhật: V4.12.0 - Ngày 15/04/2024


Koffi Team15 tháng 04 năm 2024

Ở phiên bản 4.12.0, Koffi tập trung cải thiện trải nghiệm trên ứng dụng KoffiInbound, hỗ trợ đa số các loại hóa đơn đầu vào. Song song với đó là tách biệt sản phẩm Chứng từ khấu trừ thuế TNCN KoffiPIT ra riêng biệt.


TL;DR

Koffi Inbound

🎉   Xuất dữ liệu hóa đơn đầu vào excel để truyền dữ liệu vào các phần mềm kế toán như MISA AMIS, FAST, BRAVO,... ✨   Hỗ trợ Import hóa đơn điều chỉnh, thay thế. ✨   Hỗ trợ Import thông tin hóa đơn đầu vào (hóa đơn gốc) của bảng tổng hợp từ Tổng Cục Thuế. ✨   Thêm cột Tính chất hóa đơn tại DS hóa đơn đầu vào. 🎉   Thêm mục đã xóa và cho phép người dùng khôi phục hóa đơn đầu vào đã xóa.

Koffi Outbound

✨   Xuất dữ liệu hóa đơn đầu ra qua notification.

Koffi PIT

🎉   Thống kê tình hình sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho doanh nghiệp.

Xuất dữ liệu hóa đơn đầu vào excel để truyền dữ liệu vào các phần mềm kế toán

Tiết kiệm tối đa thời gian nhập dữ liệu hóa đơn đầu vào trên phần mềm kế toán với file excel đầy đủ dữ liệu hóa đơn của Koffi.

Thay vì nhập thủ công tới hàng trăm hóa đơn mỗi lần thì giờ đây chỉ cần vài thao tác đơn giản là kế toán đã có thể truyền toàn bộ dữ liệu hóa đơn đầu vào Koffi vào các phần mềm kế toán khác.

Hỗ trợ Import hóa đơn điều chỉnh, thay thế

Hỗ trợ thêm đầy đủ các loại hóa đơn đầu vào của các nghiệp vụ điều chỉnh, thay thế phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Hỗ trợ Import thông tin hóa đơn đầu vào (hóa đơn gốc) của bảng tổng hợp từ Tổng Cục Thuế

Những hóa đơn từ bảng tổng hợp không chứa file XML gốc trên hệ thống của Tổng Cục Thuế do luật không quy định phải gửi file XML riêng biệt từng hóa đơn.

Vì vậy Koffi hỗ trợ người dùng import nhiều thông tin nhất của hóa đơn trên hệ thống của Tổng Cục Thuế và kiểm tra tính hợp lệ những thông tin được import về để tiết kiệm thời gian hơn cho doanh nghiệp.

Thêm cột Tính chất hóa đơn tại DS hóa đơn đầu vào

Danh sách hóa đơn đầu vào được hiển thị thêm thông tin cụ thể về tính chất của từng hóa đơn đầu vào.

Thêm mục đã xóa và cho phép người dùng khôi phục hóa đơn đầu vào đã xóa

Hóa đơn đầu vào đã xóa giờ đây có thể được khôi phục về lại danh sách hóa đơn gốc.

Xuất dữ liệu hóa đơn đầu ra qua notification

Với dữ liệu hóa đơn đầu ra quá nhiều, khi xuất file excel có thể tốn nhiều thời gian chờ của người dùng.

Tính năng này giúp người dùng vẫn có thể tiếp tục công việc hiện tại trên hệ thống Koffi, và khi hoàn tất quá trình xuất dữ liệu thì Koffi sẽ thông báo và đính kèm file excel tại mục notification.

Thống kê tình hình sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho doanh nghiệp

Để quản lý dễ dàng theo dõi và đánh giá tình hình sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN, Koffi cho phép xem những dữ liệu về tình hình sử dụng chứng từ của doanh nghiệp trên hệ thống.