logo-koffi

Bản cập nhật: V4.11.0 - Ngày 27/03/2024


Koffi Team27 tháng 03 năm 2024

Ở phiên bản 4.11.0, Koffi mang lại trải nghiệm toàn diện hơn trên ứng dụng KoffiInbound, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian nhập dữ liệu hóa đơn đầu vào và giảm thiểu tối đa rủi ro về mặt pháp lý của nghiệp vụ kiểm tra tính hợp lệ hóa đơn đầu vào.


TL;DR

Koffi Inbound

🎉   Tiết kiệm thời gian và tăng tối đa độ chính xác của dữ liệu hóa đơn bằng việc Đồng bộ hóa đơn đầu vào với Tổng Cục Thuế.✨   Hỗ trợ import hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.✨   Xác thực tính hợp lệ khi đối chiếu dữ liệu hóa đơn hợp lệ với Tổng Cục Thuế.✨   Phân loại Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền tại danh sách hóa đơn đầu vào.✨   Redirect khi click vào hóa đơn tại pop up kết quả import hóa đơn đầu vào.

Koffi Outbound

✨   Di chuyển tính năng Tải lên logo hóa đơn của doanh nghiệp vào phần cài đặt của Admin doanh nghiệp.

Đồng bộ dữ liệu hóa đơn đầu vào với hệ thống của Tổng Cục Thuế

Nhập dữ liệu từng hóa đơn riêng lẻ rất tốn thời gian của doanh nghiệp. Chưa kể đến tính chính xác và hợp lệ của hóa đơn không được đảm bảo về mặt pháp lý.

Với tính năng kết nối trực tiếp với hệ thống của Tổng Cục Thuế, doanh nghiệp không còn những nỗi lo như trên nữa, khi mà dữ liệu hóa đơn được Koffi nhập trực tiếp từ hệ thống của Tổng Cục Thuế.

Hỗ trợ import hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Hỗ trợ thêm đầy đủ các loại hóa đơn đầu vào phù hợp với đa số nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Xác thực tính hợp lệ khi đối chiếu dữ liệu hóa đơn hợp lệ với Tổng Cục Thuế

Cập nhật thêm nguồn đối chiếu hóa đơn với Tổng Cục Thuế để đảm bảo dữ liệu đối chiếu hợp lệ và tăng độ chính xác về mặt pháp lý.

Phân loại Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền tại danh sách hóa đơn đầu vào

Thêm bộ lọc riêng để phân loại những Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Redirect khi click vào hóa đơn tại pop up kết quả import hóa đơn đầu vào

Điều hướng người dùng trực tiếp qua trang xem chi tiết thông tin và kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn ngay khi nhập hóa đơn vào hệ thống Koffi.

Tải lên logo hóa đơn của doanh nghiệp

Giờ đây doanh nghiệp có thể chủ động tải lên logo cho các mẫu hóa đơn mặc định cho nghiệp vụ xuất hóa đơn.